Sunday, December 5, 2010

Percaya kepada Diri Sendiri


Perbezaan kita dengan makhluk yang lain, iaitu kita hidup bermasyarakat. Perhubungan fikiran, senang dan susah di antara kita dengan sesama manusia, teramat eratnya sehingga kita tidak dapat memisahkan diri, seorang daripada seorang. Sungguhpun demikian, kemajuan masyarakat itu tidaklah akan tercapai, kalau sekiranya tiap-tiap orang tidak melakukan kewajipannya dengan giat. Orang yang hanya memberati orang lain, yang bergantung pada pinggang kawan atau tengkuknya, di tempat pendakian yang curam, tentu akan berbahaya kepada dirinya dan kepada orang tempat dia bergantung itu. Kemajuan pergaulan hidup adalah kemajuan fikiran dan kemajuan bakti.

Peribadi yang berguna adalah peribadi yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri. Kekuatannya, akalnya, perasaannya dan kemahuannya sudah tersedia dalam jiwanya sejak dalam kandungan. Sekaliannya itu timbul kelak daripada pendidikan, lingkungan serta pergaulan.

Didikan yang baik menimbulkan jiwa yang baik. Orang yang percaya kepada dirinya sendiri, itulah 0rang yang merdeka sejati. Bukan orang lain yang menentukan ini salah, ini baik, ini buruk, melainkan kemerdekaan fikirannya dan kepercayaannya kepada dirinya sendiri, kelak yang membuat peraturan itu. Orang lain tak usah cemas atau takutu, sebab jiwa yang bebas itu sentiasa mengejar kebenaran.

Dengan percaya kepada diri sendiri, kita akan mengenal di mana kesanggupan kita, dan apa yang dapat kita kerjakan.

Orang yang percaya keapda dirinya sendiri tidak merasa hina apa yang dikerjakannya, bahkan dia ingin beroleh kemajuan dalam pekerjaannya itu.

Petikan-petikan dari buku Peribadi, Prof. HAMKA, Bahagian Percaya pada Diri

Not Afraid to be Alone

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget